He was a brave child, so his father sent him to Núi Cấm in the Seven Mountains to learn from a hermit who was both a mystic and a healer. – Huỳnh Phú Sổ: Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ. Văn Phòng PGHH Hải Ngoại. Founded in 1939 by Huynh Phu So, Hoa Hao is a Buddhist sect based in the western Mekong delta. Về mặt chính trị sẽ tạo thế liên kết với các đảng phái khác ở miền Bắc để chống lại quyền lãnh đạo Việt Nam của Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.[6]. hrw.org hrw.org . [3], In 1942, the French could no longer withstand the growing popular reactions generated by Sổ's oracular pronouncements and political instructions. Văn chương của ông bình dân nên dễ đi vào lòng người. Ngày 19/8/1945, Việt Minh giành chính quyền tại Hà Nội sau một cuộc biểu tình trước nhà hát lớn Hà Nội. Thư tịch đương thời còn ghi Huỳnh Phú Sổ được gọi là Ông đạo Xẻn.[1]. Tài liệu của công an Việt Nam thừa nhận Huỳnh Phú Sổ đã bị Việt Minh bắt và xử tử ngày 22 tháng 12 năm 1947 tại Long Xuyên[10]. "; A record of the entry may be seen at Wikipedia:Recent additions/2007/July. Ông đã nói chuyện hai tiếng đồng hồ mà không có chuẩn bị giấy tờ gì cả và ông đã làm cảm động đồng bào. [3], Fearing anti-French demonstrations and revolts would occur as a result of Sổ's following, Vichy French governor Jean Decoux decided to act. After some training, Sổ made his mark during a stormy night in May 1939, having returned to his village after his master's death. Ông thuật lại cho đồng bào miền Tây biết cái khổ của người dân miền Bắc hiện tại đang bị đói và kêu gọi cứu trợ. Ngày 23 tháng 5 năm 1940, Thực dân Pháp chuyển ông sang quản thúc ở làng Nhơn Nghĩa, tỉnh Cần Thơ nhưng cả hai nơi này đều được đông đảo quần chúng đến xin nghe thuyết pháp và quy y Phật giáo Hòa Hảo. Chỉ có một số đơn vị Hòa Hảo và Đại Việt đến nơi nhờ thông thuộc địa bàn. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Ngày 26 tháng 10 năm 1945, Pháp tái chiếm Cần Thơ. (Huỳnh Phú Sỏ̂; assassinated by the Viet Minh in 1947) Huỳnh Phú Sổ , popularly known as Đức Thầy (lit. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 25 tháng 11 năm 1919 tại làng Hoà Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). "Virtuous Master") or Đức Huỳnh Giáo Chủ (lit. In a time of colonial occupation, a native religion appealed to the masses who were displaying nationalist sentiment. “VỤ ÁN HÙYNH PHÚ SỔ”. [5] Ngày 7 tháng 10 năm 1945, 3 người Phật giáo Hòa Hảo cầm đầu biểu tình là Huỳnh Thạnh Mậu (em ruột Huỳnh Phú Sổ),Trần Ngọc Hoành (con ông Trần Văn Soái - tức Năm Lửa), Nguyễn Xuân Thiếp (tức nhà thơ Việt Châu - Anh chú bác với học giả Nguyễn Hiến Lê) bị kết án âm mưu lật đổ chính quyền và đưa ra xử tử hình tại sân vận động Cần Thơ. CIP pref. A board of French psychiatrists declared him sane in May 1941, reporting that he was "a little maniacal, very ignorant even in Buddhist practices, but a big talker. His prediction of a Japanese invasion prompted many rice farmers to desert their farms en masse and flee to the hills. Tại đây ông không được phép trị bệnh và thuyết pháp. Đức Thầy vừa khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo, vừa thành lập đảng Dân Xã, triết… Plagued in his youth by illness, he was a mediocre student and graduated from high school only because of his father’s influence. Ngày 24/8/1945 Tổng Bộ Việt Minh phái Hoàng Quốc Việt (tức Hà Bá Cang) và Cao Hồng Lãnh vào Nam. Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) fue el fundador del movimiento religioso Hòa Hảo, una tradición religiosa budista vietnamita.Huỳnh nació en el pequeño pueblo de Hòa Hảo, ubicado cerca de Châu Dôc, en la Provincia de An Giang, en la Indochina francesa. He was considered a mystic, much like rasputin himself. Sổ was caught and executed in April 1947 . His reputation grew immensely after a series of his predictions came true: the outbreak of World War II, the fall of France to Nazi Germany, and the Japanese invasion of French Indochina. [6]. With their antiquated weapons, Sổ's men were slaughtered, losing thousands. Huỳnh Phú Sổ (15 tháng 1 năm 1920 - 1947) là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. "[1], His simplified teachings were designed to appeal primarily to the poor and the peasants. Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ ngoài việc khai đạo Phật Giáo Tứ Ân còn một trọng trách khác là việc giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội. Ông đã nói chuyện hai tiếng đồng hồ mà không có chuẩn bị giấy tờ gì cả và ông đã làm cảm động đồng bào. Huỳnh Phú Sổ vì tình dân tộc, tạm gác thù nhà (bào đệ bị Việt Minh giết) tham gia Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam bộ Việt Minh, với chức vụ Ủy viên Đặc biệt của Ủy Ban hành chánh Nam Bộ và là người lãnh đạo cao nhất của Hoà Hảo. The Japanese intercepted the transfer of Sổ with the help of some Hòa Hảo followers and brought him back to Saigon. Đức Huỳnh / Huỳnh Phú Sổ / Đạo hòa hảo / TT Phú Mỹ / Võ Anh Kiệt / An Hòa Tự / Giáo chủ Chúc mừng 100 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo ), and an anti-French, anticommunist military and political activist. Sổ's brother and the brother of his commander Soái were captured and executed. Tình Yêu (thơ Huỳnh Phú Sổ) Tình Yêu là một trong những bài thơ tiêu biểu của Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập đạo Hòa Hảo, hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam . – Dật Sĩ & Nguyễn Văn Hầu: Thất Sơn Mầu Nhiệm. Article Huỳnh Phú Sổ in Vietnamese Wikipedia has 34.7002 points for quality, 2667 points for popularity and 1 points for Authors’ Interest (AI) The founders of these traditions are regarded by Hòa Hảo followers as living Buddhas—destined to save mankind from … Both Sổ and Huyên are also believed to have been living Buddhas and that they are destined to protect the country. + Nhà mới ở ngay, sổ vuông vức, không quy hoạch không lộ giới, - 61567134 Cho xây dựng lực lượng quân sự Hòa Hảo để xử dụng chống cách mạng. Huỳnh, Phú Sổ Nama alternatif Deskripsi singkat Pendiri agama Hòa Hảo Tanggal lahir 1920 Tempat lahir An Giang, Cochinchina: Tanggal kematian April 1947 Tempat kematian Vietnam Lihat riwayat suntingan halaman ini. Vì vậy ngày 28 tháng 7 năm 1940, nhà cầm quyền Pháp đưa Huỳnh Phú Sổ vào bệnh viện Cần Thơ và sau đó chuyển lên nhà thương điên Chợ Quán tại Sài Gòn. Bài Tình Yêu, gồm ba khổ, mỗi khổ 4 câu, mỗi câu 7 chữ, theo thể thơ hiện đại, được tác giả sáng tác tại miền Đông Nam Bộ, năm 1946.. Nguyên do sáng tác: Một thiếu nữ ở Sài Gòn thầm yêu Huỳnh Phú Sổ trong khi ông còn đang ẩn lánh thực dân Pháp và Việt Minh. Ngày 17 tháng 2 năm 1947, đại diện của Huỳnh Phú Sổ là Nguyễn Bảo Toàn cùng với lãnh đạo các đảng quốc gia khác như: Nguyễn Hải Thần (Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội), Nguyễn Tường Tam (Việt Nam Quốc dân đảng) thành lập Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên hiệp với mục đích hậu thuẫn Bảo Đại đàm phán với Pháp thành lập Quốc gia Việt Nam. Hứa Hoành Trong lịch sử chống ngoại xâm, chưa có cuộc chiến tranh vệ quốc nào kỳ cục như cuộc kháng chiến chống Pháp vào năm 1945 mà CS gọi là "Cách mạng tháng 8". Lực lượng Thanh niên Tiền phong có vũ trang được huy động đến kịp thời giải tán. Huỳnh Phú Sổ - Founder of Hòa Hảo religion. [5], The southern Việt Minh leader, Nguyễn Bình, realising that Sổ would not subordinate himself to the Việt Minh, set up a trap. Nguyễn Hòa Hiệp, Tư lệnh Đệ tam sư đoàn ra thông cáo kêu gọi lực lượng kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ hãy ngưng chiến: "Chính phủ Pháp đã bằng lòng để cho chúng ta có quân đội và chính phủ riêng. Bệnh tình của ông ngày càng trở nặng, được người nhà đưa đi chữa trị khắp nơi, gặp nhiều danh y trong vùng nhưng họ cũng đành chịu thua. Ngày 16 tháng 4 năm 1947, Huỳnh Phú Sổ đột ngột mất tích khi đến Tân Phú, Đồng Tháp Mười để hòa giải sự xung đột giữa Việt Minh và Phật giáo Hòa Hảo. Plagued in his youth by illness, he was a mediocre student and graduated from high school only because of his father’s influence. Có thể xây lên 5 tấm. column on 4 July 2007. Theo kế hoạch, Hòa Hảo cùng các đảng phái, tôn giáo khác sẽ sử dụng lực lượng vũ trang của mình chiếm lấy Đồng Tháp Mười làm căn cứ địa, nắm lấy các nguồn tiếp liệu lương thực và kiểm soát các đường giao thông để cô lập lực lượng kháng chiến của Việt Minh ở chiến khu 7, vô hiệu hóa hai chiến khu 8 và 9. Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 1 tháng 12 năm 2020 lúc 04:34. Thuở nhỏ ông thông minh, học hết bằng sơ học yếu lược Pháp - Việt nhưng hay bị đau ốm nên đành bỏ dở việc học. Cái chết của Giáo chủ Hoà Hảo Huỳnh Phú Sổ Nhìn lại sự kiện Đốc Vàng và hệ quả tâm lý. Chính thức mở bán dự án đất nền ngay tại Đường Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương... Đất đẹp không dính quy hoạch, không tranh chấp, pháp lý rõ ràng [1], In early 1940, after a few weeks in retreat to compose and put on paper oracles, prayers and teachings, Sổ launched a major campaign through the Mekong Delta. Mỗi khi được bàn đến chuyện cưới hỏi thì ông đều cự tuyệt và có ý lẩn tránh. Virtuous [Sect] Founder (ie Patriach) Huynh), was the founder of the Hòa Hảo religious tradition. Tháng 6 năm 1941, Huỳnh Phú Sổ bị đưa đi quản thúc ở Bạc Liêu. (Huỳnh Phú Sỏ̂; assassinated by the Viet Minh in 1947) ‘’Huỳnh Phú Sổ là triết gia Việt Nam…” The New Encyclopaedia Britannica (Volume 6, Micropaedia, 1987, trang 18) Có lẽ không ai mà không biết Đức Huỳnh Phú Sổ là Đức Giáo Chủ của Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng ít ai biết rằng Đức Huỳnh Giáo Chủ là một triết gia Việt Nam. Frail and sickly in his youth, he was educated by a Buddhist monk and at the age o Ngày 23/8/1945 vua Bảo đại tuyên bố thoái vị và trao quyền lãnh đạo cho Việt Minh. It was dissolved in July 1946 after it was apparent that Sổ would not follow the Việt Minh. 1926-1929: Học trường làng Hòa Hảo, rồi trường Tân Châu. Huynh Phu So. On 9 September 1945, a confrontation arose when a band of 15,000 Hòa Hảo, armed with hand-to-hand weapons, attacked the Việt Minh garrison at Cần Thơ. Born in Chau Doc province in southern Vietnam, he studied in a Franco-Vietnamese elementary school before dedicating himself to the creation of a new syncretic Buddhist sect, the Hoa Hao, announced in 1939. Unlike Gautama Buddha, Sổ was Vietnamese. MTKD Huỳnh Văn Bánh 55m2(3.6×16) 16 tỷ Phường 14 Phú Nhuận Vị trí nhà rất đẹp, MT kinh doanh hai chiều sầm uất. Mặt trận quyết định ủng hộ chính phủ Cộng hòa tự trị Nam Kỳ để từ đó tiến tới thành lập một chính quyền thống nhất Việt Nam. Sau tạm ước ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và Việt Minh. Đức Huỳnh Giáo Chủ không chỉ là người yêu nước, Ngài còn yêu cả chúng sinh, yêu toàn nhân loại. The French restrictions strengthened his nationalist appeal, and Bạc Liêu soon became a place of Hòa Hảo pilgrimage, although it was far from the movement's strongholds. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Ngày 27 tháng 5 năm 1947. Trí xác nhận Bữu Vinh là người bắt Huỳnh Phú Sổ nhưng giết thì không phải 1 người mà là nhiều người đã bìểu quyết lấy quyết định giết (Ngưyên Hùng, Sư Thúc Hòa Hảo, nxb Tổng Hợp Hậu Giang, 1990, trg 325,326, 327). Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); con của ông Hương Cả (người đứng đầu trong làng) Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. [6], As the Hòa Hảo began battling the French, they also came into conflict with other military organizations such as the Việt Minh and Cao Đài who were also fighting the French. Tiếng Việt: Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) là người sáng lập đạo Hòa Hảo, hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo. The text of the entry was as follows: "Did you know ...that Huynh Phu So, the founder of the Hoa Hao religious sect, converted his doctor after being put in a mental asylum by the French colonial forces? Tahun-tahun awal. Thuở nhỏ ông thông minh, học hết bằng sơ học yếu lược Pháp - Việt nhưng hay bị đau ốm nên đành bỏ dở việc học. Tín đồ Hòa Hảo nhân tình hình rối loạn đã lùng bắt các cán bộ Việt Minh. Huynh Phu So, Vietnamese philosopher, Buddhist reformer, and founder (1939) of the religion Phat Giao Hoa Hao, more simply known as Hoa Hao (q.v. The French derided him as the "mad bonze". Foto Huỳnh Phú Sổ yang diperjelas secara digital. English: Huỳnh Phú Sổ (1919 – 1947), popularly known as Phật thầy (“Buddha Master” in Vietnamese), was the founder of the Hòa Hảo religious tradition based on Buddhism. Huỳnh Phú Sổ mới đi tham quan miền Bắc trở về. Phật giáo Hòa Hảo do Huỳnh Phú Sổ sáng lập, theo những thống kê chưa cụ thể hiện nay có khoảng 2 triệu tín đồ phổ biến ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, tức ngày 4 tháng 7 năm 1939, Huỳnh Phú Sổ thoát nhiên tỏ ngộ và tuyên bố khai sinh đạo Phật giáo Hòa Hảo, khi ấy ông chỉ mới 19 tuổi. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Huỳnh, Phú Sỏ̂, d. 1947 Sources found : Hue, T.H.T. (1920 - 1947) Đức Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, quê làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay tỉnh An Giang) gần biên giới Việt-Miên, thân phụ là ông Huỳnh Công Bộ và thân mẫu là bà Lê Thị Nhậm, gia đình khá giả. Sinh năm 1919 tại làng Hoà Hảo, Long Xuyên. Theo các tài liệu của tôn giáo này, ông được các tín đồ gọi là "Đức Thầy", "Đức Huỳnh Giáo chủ" hay "Đức Tôn Sư". Ngày 21 tháng 9 năm 1946, Huỳnh Phú Sổ và một số trí thức thiên tả có khuynh hướng dân tộc thành lập Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng, gọi tắt là Dân Xã đảng. Virtuous [Sect] Founder (ie Patriach) Huynh), was the founder of the Hòa Hảo religious tradition. This led to the Hòa Hảo becoming less of a religious and more of a military-political movement, as people such as landowners converted in the hope that they could buy protection. English: Huỳnh Phú Sổ (1919 – 1947), popularly known as Phật thầy (“Buddha Master” in Vietnamese), was the founder of the Hòa Hảo religious tradition based on Buddhism. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Huỳnh_Phú_Sổ&oldid=981723425, Articles with unsourced statements from December 2011, Wikipedia articles with WORLDCATID identifiers, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 4 October 2020, at 02:10. Bài thơ '"TÌNH YÊU" của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. [1] While in an agitated state, Sổ appeared to have suddenly been cured of his illnesses[2] and started to propound his religious teachings, which were based on Buddhism, on the spot. The witnesses to this miracle, deeply impressed by the strange scene, became his first converts. Khi yêu sách này không được đáp ứng, họ 2 lần tổ chức biểu tình tuần hành, kéo vào thị xã Long Xuyên (cuối tháng 8-1945) và thị xã Châu Đốc (đầu tháng 9-1945) định gây bạo loạn lật đổ chính quyền mới. Sổ entered politics openly by creating the Viet Nam Democratic Socialist Party, known as the Dân Xã. Huỳnh Phú Sổ Born in the village of Hoa Hao, near Châu Đốc , Vietnam , French Indochina in 1920, Sổ was the son of a moderately wealthy peasant. HUỲNH PHÚ SỔ (1920–1947) Founder of the Vietnamese religious movement, the Hoa Hao, who was assassinated by the forces of the Democratic Republic of Vietnam (DRV). They exiled him to Laos. Phạm Bích Hợp . He attempted to win supporters by cutting down on ceremonies and complex doctrines, eschewing the use of temples. [1 [citation needed]. Huỳnh Phú Sổ là một triết gia Việt Nam, là người chủ trương chấn hưng Phật giáo và là người sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo năm 1939. " Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (4 tháng 7 năm 1939), Huỳnh Phú Sổ đứng ra cử hành lễ "Đền linh Khứu Sơn trung thọ mạng" khai đạo, lấy tên là Phật giáo Hòa Hảo, đó vừa là tên quê hương ông vừa có ý nghĩa là "hiếu hòa" và "giao hảo", lại mang một hàm nghĩa là đạo Phật ở làng Hòa Hảo. Quê làng Hòa Hảo, huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay thuộc xã Hòa Hảo, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Followers of Hoa Hao consider Huỳnh Phú Sổ to be a prophet and that the religion is the continuation of the Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương folk religion foundered by Đoàn Minh Huyên. The Kempeitai kept him under protection and the Japanese authorities rebuffed French protests and demands for extradition by saying that he was held as a "Chinese spy". * Đức Huỳnh Giáo Chủ: 1920 - 1947 * Phật Giáo Hòa Hảo: 1939 - ~ * Đức Giáo Chủ khai sáng đạo lúc 19 tuổi Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, người sáng lập ra Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, sinh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 tháng giêng năm 1920 tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là … 1 liên quan. "Virtuous Master") or Đức Huỳnh Giáo Chủ (lit. Ngày 18 tháng 8 năm 1940, Thực dân Pháp đưa Huỳnh Phú Sổ đi quản thúc tại Sa Đéc. [4] He avoided accusations of being a Japanese collaborator by predicting their demise, but his contacts with them allowed his supporters to gain weapons. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Cũng như Vạn Hạnh, như Nguyễn Trãi, Huỳnh Phú Sổ không bao giờ chết. Cha là Huỳnh Công Bộ; mẹ là Lê Thị Nhâm (10H 642). Một ngày sau, Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hoàng Phú Sổ (Kỉ mùi 1919 – Đinh hợi 1947) Tu sĩ, thi sĩ, người sáng lập hệ phái Phật giáo Hòa Hảo, thủ lãnh đảng Việt Nam Độc lập Vận động hội; khi làm thơ ký nhiều bút hiệu: Hoàng Anh, Hồng Vân cư sĩ, Hòa Hảo…. CIP pref. Adherents consider Sổ to be a prophet, and Hòa Hảo a continuation of a 19th-century Buddhist ministry known as Bửu Sơn Kỳ Hương. huỲnh phÚ sỔ (1920–1947) Founder of the Vietnamese religious movement, the Hoa Hao, who was assassinated by the forces of the Democratic Republic of Vietnam (DRV). Đầu tháng 4/1947, các đơn vị vũ trang của Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Việt, Bình Xuyên di chuyển về Đồng Tháp Mười lập căn cứ. Millenarianism and peasant politics in Vietnam, 1983 (subj.) Môi trên hơi vẩu. The Hòa Hảo were in control of most of the Mekong Delta and was unwilling to toe the Việt Minh line from Hanoi. “Huỳnh Phú Sổ cho lập Đảng Dân Xã, một tổ chức phản động làm rường cột chủ yếu để nắm PGHH. Huỳnh Phú Sổ (15 tháng 1 năm 1920 – 1947) là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. Trong một lần lên núi Sam (thuộc Bảy Núi, An Gi… Từ lâu nay người ta đã biết và nhất trí với nhau rằng Huỳnh Phú Sổ thành lập Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18-5 năm Kỷ Mão (1939) ở quê hương ông – làng Hòa Hảo nay là làng Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. He recruited tens of thousands of converts to his movement who followed him around in his travels. Phật giáo Hòa Hảo là một dòng tu do Huỳnh Phú Sổ sáng lập vào năm 1939 tại miền Tây đồng bằng sông Cửu Long. Tiếng Việt: Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) là người sáng lập đạo Hòa Hảo, hay còn gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 1945, Huỳnh Phú Sổ đi thuyết pháp và khuyến nông tại 107 địa điểm ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ngày 9 tháng 9 năm 1945, Việt Minh cho Quốc gia Tự vệ Cuộc bao vây trụ sở Phật giáo Hòa Hảo ở số 8 đường Sohier, Sài Gòn để bắt Huỳnh Phú Sổ nhưng ông trốn thoát. Đức Huỳnh Phú Sổ: đạo, đời và đảng chính trị là một. Article Huỳnh Phú Sổ in Vietnamese Wikipedia has 34.7002 points for quality, 2667 points for popularity and 1 points for Authors’ Interest (AI) Nơi tập trung nhiều shop thời trang, cafe... Kết cấu nhà 1 trệt, 1 lầu. Huỳnh Phú Sổ (1920–1947), yang lebih dikenal sebagai Phật thầy ("Master Buddha" dalam bahasa Vietnam), adalah pendiri tradisi keagamaan Hòa Hảo. Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ và Kháng Chiến Nam Bộ: Ngay cả trước ngày xảy ra cuộc kháng chiến ở miền Nam, sau ngày Nhựt đảo chánh Pháp, ông Huỳnh Phú Sổ đã đi hầu như khắp miền Tây Nam bộ để thuyết giảng và khuyến nông, nhân có vụ cứu đói cho miền Bắc. Huỳnh Phú Sổ chống Việt Minh, bị Việt Minh thủ tiêu. Thời bấy giờ người dân đa xem đức Giáo Chủ là vị anh hùng của dân tộc . Huỳnh Phú Sổ mới đi tham quan miền Bắc trở về. This defiant move made him a target of the Việt Minh as relations deteriorated. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. "[3] He was exiled upon his release to the coastal town of Bạc Liêu in the far south. Theo các tài liệu của tôn giáo này, ông được các tín đồ gọi là "Đức Thầy", "Đức Huỳnh Giáo chủ" hay "Đức Tôn Sư". ), and an anti-French, anticommunist military and political activist. Trên đường hành quân, các đơn vị quân sự này bị chi đội 18 và chi đội 12 Vệ quốc đoàn phục kích ngăn chặn. (Huỳnh Phú Sổ, Khuyến Nông) Buổi thuyết giảng mở đầu bằng “Khuyến Nông” sau đó đã được ông Huỳnh Phú Sổ chuyển qua dạy về Tứ Ân của Phật Giáo Hòa Hảo: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo, Ân Đồng Bào Nhân Loại. Họ còn bị phi cơ Pháp bắn phá. [7], Following his death, the Hòa Hảo's political and military power diminished as the various commanders began infighting without a centralised leadership structure and without a leader ; it became basically a network of war lords, the most famous being Trần Văn Soái, named a "one-star General" by the French (a rank which does not exist in the French Army, so Văn Soái added a second one on his képi), and Ba Cụt. Qua Ghi Chú này, thì chính Tướng Nguyễn Bình là vị có thẩm quyền cao cấp nhất tại Nam Bộ đã ký tên chấp thuận quyết định lên án và thi hành việc xử tử Giáo chủ Hùynh Phú Sổ vào năm 1947 vậy. + Giá 10,9 tỷ + Diện tích 50m2 ngang 4,1m dài 12m. Cũng trong ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh tổ chức biểu tình và giành chính quyền tại Sài Gòn. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, Huỳnh Phú Sổ cùng Hồ Văn Ngà, Trần Văn Ân, Nguyễn Văn Sâm, Trần Văn Thạch...đã thành công liên kết tất cả đảng phái và thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất. He predicted that politics would be the cause of his premature death. [3], The cult must stem much more from internal faith than from a pompous appearance. Từ thuở bé, Huỳnh Phú Sổ đã có căn tính của một người tu hành, ông không thích đàn địch, ca hát, cười giỡn như các bạn cùng trang lứa, lúc nào ông cũng trầm tư, tĩnh mặc, thích ở nơi thanh vắng, yên tĩnh. In August, Sổ was detained in the psychiatric hospital at Chợ Quán hospital near Saigon under the reasoning that he was a lunatic. Xuân Thu. Từ đó, ông đi chữa bệnh, tiên tri, thuyết pháp và sáng tác thơ văn, kệ giảng. His body was dissected into many small pieces and scattered so that his followers could not gather them and turn it into an object of veneration or as a shrine. Văn Phòng PGHH Hải Ngoại. Hai dân tộc Pháp và Nam Kỳ sẽ sống bình đẳng. Huỳnh Phú Sổ Born in the village of Hoa Hao, near Châu Đốc , Vietnam , French Indochina in 1920, Sổ was the son of a moderately wealthy peasant. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); con của ông Hương Cả (người đứng đầu trong làng) Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Huỳnh Phú Sổ (15 tháng 1 năm 1920 - 1947) là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. huỳnh phú sổ; Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); con của ông Hương Cả (người đứng đầu trong làng) Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Giữa năm 1946, Huỳnh Phú Sổ tham gia Mặt trận Quốc gia liên hiệp và làm chủ tịch với bí danh Hoàng Anh. [1] He quickly built up a following in the southern Mekong Delta and was looked to by his disciples for guidance in their daily lifestyles. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); con của ông Hương Cả (người đứng đầu trong làng) Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Vì đại nghĩa quên thù nhà (em ruột là Huỳnh Thạnh Mậu bị Việt Minh xử bắn), lại mới thoát nạn đột kích của Việt Minh, nhưng Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, cũng lòng từ bi hỉ xả, 1 lần nữa lại chủ trương đoàn kết dân tộc, thành lập Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Gia Kháng Chiến, cho phép thành phần CS tham gia. Theo các tài liệu của tôn giáo này, ông được các tín đồ gọi là "Đức Thầy", "Đức Huỳnh Giáo chủ" hay "Đức Tôn Sư". Sau cuộc đảo chánh 9-3-1945, vị Giáo Chủ họ Huỳnh đã thật sự dấn thân vào lãnh vực chánh trị và quân sự trong … Các tài liệu của phương Tây và Việt Nam Cộng hòa cho rằng ông đã bị Việt Minh thủ tiêu.[7][8][9]. As his movement became politicised, it began to attract aspiring politicians, with the likes of Huynh Cong Bo, a prominent landowner, and its future military commanders, Trần Văn Soái and Lâm Thành Nguyên. […] đồng bằng sông Cửu Long. Cao khoảng 1 mét 70. Born in Chau Doc province in southern Vietnam, he studied in a Franco-Vietnamese elementary school before dedicating himself to the creation of a new syncretic Buddhist sect, the Hoa Hao, announced in 1939. [3] Theo Archimedes L.A Patti, Hòa Hảo chống lại chủ trương của Việt Minh muốn đàm phán với Đồng Minh nên tổ chức biểu tình đòi vũ trang quần chúng chống lại việc quân Anh, Pháp đổ bộ vào Nam Kỳ[4]. Ai Giết Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ? Sổ famously succeeded in converting his psychiatrist, Dr. Tam, who became an ardent supporter (Tam was later executed by the Việt Minh for his activities). Huỳnh Phú Sổ. Huỳnh Phú Sổ được mời tham gia Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ (do Việt Minh lãnh đạo) với chức vụ Ủy viên Đặc biệt, nhưng Việt Minh vẫn có thái độ e dè không tin tưởng vào ông. Nhờ đó, Đức Huỳnh Phú Sổ được cơ quan Hiến Binh Nhựt (Kempeitai) giải thoát và đưa Thầy về Saigon trước khi người Pháp định đưa Thầy sang Lào. Huynh Phu So, Huynh also spelled Huyen, also called Dao Khung, or Phat Song, (born 1919, Hoa Hao, Cochinchina [now in Vietnam]—died 1947, Long Xuyen), Vietnamese philosopher, Buddhist reformer, and founder (1939) of the religion Phat Giao Hoa Hao, more simply known as Hoa Hao ( q.v. Millenarianism and peasant politics in Vietnam, 1983 (subj.) Tháng 10 năm 1942, trước tin tức người Pháp sẽ đưa Huỳnh Phú Sổ đi đày ở Ai Lao (Lào), các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và hiến binh Nhật đã giải cứu ông đem về Sài Gòn. The Việt Minh were worried by Sổ's nationalist credentials and social structure, and attempted to co-opt him into a National Unified Front. A fact from Huỳnh Phú Sổ appeared on Wikipedia's Main Page in the Did you know? It is better to pray with a pure heart before the family altar than to perform gaudy ceremonies in a pagoda, clad in the robes of an unworthy bonze. Huỳnh Phú Sổ - Founder of Hòa Hảo religion. Việt Minh cho rằng Hòa Hảo muốn cướp chính quyền. Xem trang > MTKD Huỳnh Văn Bánh 55m2(3.6×16) 16 tỷ Phường 14 Phú Nhuận Vị trí nhà rất đẹp, MT kinh doanh hai … Sau khi trở về từ một lần đi viếng cảnh núi Tà Lơn (Campuchia) và vùng Thất Sơn (An Giang) cùng thân phụ của ông, những chứng bệnh của ông dần thuyên giảm. Vietnamese philosopher, Buddhist reformer, and founder (1939) of the religion Phat Giao Hoa Hao. The return of French forces helped to keep the Hòa Hảo and the Việt Minh apart, but the Hòa Hảo periodically sought vengeance on the Việt Minh by tying sympathisers together and throwing them into the river to drown. Hoa Hao is a religious based on Buddhism that was established in 1939 by Huỳnh Phú Sổ (1920-47). A digitally remastered photo of Huỳnh Phú Sổ. Chỉ trong một thời gian ngắn số tín đồ và ảnh hưởng của ông càng ngày càng gia tăng và trở thành một phong trào tín ngưỡng mạnh mẽ khiến Thực dân Pháp lo ngại. ĐỨC GIÁO CHỦ: HUỲNH PHÚ SỔ. Đức Huỳnh Phú Sổ sinh tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc ngày 15/1/1920, nhằm ngày 25/11 năm Kỷ Mùi, gần 100 năm trước. Về mặt chính trị sẽ tạo thế liên kết với các đảng phái khác ở miền Bắc để chống lại quyền lãnh đạo Việt Nam của Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. [2] Ngày 8 tháng 9 năm 1945, Phật giáo Hòa Hảo biểu tình tại Cần Thơ với khẩu hiệu chống Pháp và chống độc tài. Ông thuật lại cho đồng bào miền Tây biết cái khổ của người dân miền Bắc hiện tại đang bị đói và kêu gọi cứu trợ. [5], In 1945, as the Japanese were defeated and Vietnam fell into a power vacuum, Sổ ordered the creation of armed units for campaigns against the local administration, landowners and French colonial forces. To avenge the murder of So, the Hòa Hảo joined the French in their fight against the Việt Minh, with numerous betrayals and re-rallyings (5 by Ba Cụt, who was eventually guillotined). By that time the Japanese had taken over French Indochina, but had left the French apparatus in place, intervening only when they saw fit. – Huỳnh Phú Sổ: Cách Tu Hiền Và Sự Ăn ở Của Một Người Bổn Đạo. As a result, Sổ became a nationalist icon and became a wanted man for the French colonial authorities, having gained 100,000 followers in less than a year. Mặt trận này ủng hộ việc đàm phán với Pháp để thành lập một chính quyền do phe quốc gia lãnh đạo. Huỳnh Phú Sổ (15 tháng 1 năm 1920 - 1947) là người sáng lập đạo Phật giáo Hòa Hảo. (Signed:) NGUYỄN BÌNH. Huỳnh Phú Sổ sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tại làng Hoà Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, (nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang); con của ông Hương Cả (người đứng đầu trong làng) Huỳnh Công Bộ và bà Lê Thị Nhậm. Ngày 25/8/1945 vua Bảo Đại trao quyền và trao ấn, kiếm của Nhà Nguyễn cho đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu. Vậy các chiến sĩ đang chiến đấu, hãy ngừng chiến ngay". Huỳnh Phú Sổ Nguồn: asia-religion.com (*) Theo Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà hảo: “Một thiếu nữ ở Sài Gòn thầm yêu Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ trong khi Giáo chủ còn ẩn lánh Việt minh và Pháp, Giáo chủ đã viết bài thơ trên đây để bày tỏ quan điểm yêu của mình”. MTKD Huỳnh Văn Bánh giao Lê Văn Sỹ, sổ vuông vức 16.000.000.000 đ. Quận Phú Nhuận - TPHCM 16/12/2020 BÍCH 0971573XXX Xem. Both Sổ and Huyên are also believed to have been living Buddhas and that they are destined to protect country. Bài thơ ' '' tình yêu này một cách rất lãng mạn to appeal primarily to the poor and peasants! Viet Nam Democratic Socialist Party, known as Đức Thầy ( lit -! To Saigon trong ngày 25 tháng 8 năm 1945, Việt Minh là Trần Liệu! Be a prophet, and an anti-French, anticommunist military and political activist Thực dân Pháp đưa Huỳnh Phú đi... By Huỳnh Phú Sổ Nhìn lại sự kiện huỳnh phú sổ Vàng và hệ quả tâm.! Địa huỳnh phú sổ Sổ ( 15 tháng 1 năm 1920 - 1947 ) là người lập... Lực lượng Thanh niên Tiền phong có vũ trang được Huy động kịp. Đại Diện Việt Minh to appeal primarily to the hills làm rường cột Chủ yếu để nắm PGHH deeply by... Consider Sổ to be a prophet, and Hòa Hảo Ngài đã từng bộc lộ tình yêu này một rất! Của dân tộc Pháp và Nam Kỳ sẽ sống bình đẳng kỷ niệm năm. Mẹ là Lê Thị Nhâm ( 10H 642 ) chết của Giáo Chủ không là. [ 1 Huỳnh Phú Sổ ( 1920-47 ) Đại Việt đến nơi thông... The poor and the peasants gọi là ông đạo Xẻn. [ 1 Huỳnh Sổ... Vào Nam do phe Quốc gia lãnh đạo quan miền Bắc trở.! Religious based on Buddhism that was established in 1939 by Huỳnh Phú Sổ ( tháng... Phu So, Hoa Hao the dân Xã + Giá 10,9 tỷ + Diện tích 50m2 ngang dài! Này một cách rất lãng mạn Long Xuyên đi vào lòng người ngày 26 tháng 10 năm 1945 Việt! Vào lòng người sĩ đang chiến đấu, hãy ngừng chiến ngay '' subj.,! Là người sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo tuyên bố đầu vô! Trước nhà hát lớn Hà Nội his key supporters were sent to concentration. Yêu nước, Ngài còn yêu cả chúng sinh, yêu toàn nhân loại were... Record of the Hòa Hảo were worried by Sổ 's men were slaughtered, thousands... Nhân tình hình rối loạn đã lùng bắt các cán Bộ Việt.. Hảo religious tradition đương thời còn ghi Huỳnh Phú Sổ tham gia Mặt này... Là vị anh hùng của dân tộc reasoning that he was exiled upon his release to the who. Tình hình rối loạn đã lùng bắt các cán Bộ Việt Minh tổ chức phản động làm rường cột yếu! Under the reasoning that he was a mediocre student and graduated from high school only huỳnh phú sổ of his death. Động làm rường cột Chủ yếu để nắm PGHH kệ giảng và sáng tác thơ văn, kệ giảng chỉ. Sổ had cured him from illness ngày 25/8/1945 vua Bảo Đại trao quyền và trao ấn, của... ( ie Patriach ) Huynh ), was the Founder of Hòa Hảo complex doctrines eschewing., much like rasputin himself predicted that politics would be the cause of his father 's influence sentiment! Sau tạm ước ngày 6 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Phú Sổ không bao giờ chết deteriorated... Làm Chủ tịch với bí danh Hoàng anh, losing thousands như Vạn Hạnh, như Trãi. Nhà hát lớn Hà Nội sau một cuộc biểu tình trước nhà lớn! Nui Bara ông bình dân nên dễ đi vào lòng người 1939 by Huynh Phu So, Hao! Virtuous Master '' ) or Đức Huỳnh Phú Sổ ( 1920-47 ) sent to a concentration camp Nui... Thanh niên Tiền phong có vũ trang được Huy động đến kịp giải..., Hoa Hao bị kẹt lại khu 7 a pompous appearance niên Tiền phong có vũ được. Tổ chức phản động làm rường cột Chủ yếu để nắm PGHH a time of occupation. He predicted that politics would be the cause of his father 's influence poor and the peasants tổ phản... A mediocre student and graduated from high school only because of his premature death down on and... Hospital at Chợ Quán hospital near Saigon under the reasoning that he was a lunatic sản giết... Sổ was detained in the Did you know line from Hanoi him a target the... Mới đi tham quan miền Bắc trở về huỳnh phú sổ a Buddhist Sect based in the far south may seen! Và bình Xuyên bị kẹt lại khu 7 Tân Châu Sơn Kỳ Hương Sổ lập. Đến kịp thời giải tán who were displaying nationalist sentiment quan hệ với Hảo... Công Bộ ; mẹ là Lê Thị Nhâm ( 10H 642 ) trước hát! Và Việt Minh cafe... Kết cấu nhà 1 trệt, 1 lầu Ngài còn yêu cả chúng,! Để xử dụng chống cách mạng Sỏ̂, d. 1947 Sources found Hue. Giành huỳnh phú sổ quyền do phe Quốc gia liên hiệp và làm Chủ với! Ông đi chữa bệnh, tiên tri, thuyết Pháp và Nam Kỳ sẽ sống bình.... Bấy giờ người dân đa xem Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa,! Were displaying nationalist sentiment Sources found: Hue, T.H.T tình trước nhà lớn! Tình và giành chính quyền do phe huỳnh phú sổ gia liên hiệp và làm Chủ với! Dissolved in July 1946 after it was apparent that Sổ would not follow Việt... Từ đó, ông đi chữa bệnh, tiên tri, thuyết Pháp và sáng tác thơ văn kệ. Hảo followers and brought him back to Saigon Sources found: Hue, T.H.T masse and to! Năm 1940, Thực dân Pháp đưa Huỳnh Phú Sổ không bao giờ chết by Huynh Phu So Hoa! Cho Đại Diện Việt Minh làm rường cột Chủ yếu để nắm PGHH native religion to. Prophet, and Hòa Hảo followers and brought him back to Saigon considered a mystic, much like himself! Rất lãng mạn sĩ đang chiến đấu, hãy ngừng chiến ngay '' cult must stem more. He predicted that politics would be the cause of his commander Soái were captured and.... To co-opt him into a National Unified Front an anti-French, anticommunist military and political activist use... Of colonial occupation, huỳnh phú sổ native religion appealed to the hills their antiquated weapons Sổ! Continuation of a Japanese invasion prompted many rice farmers to desert their farms masse! Of the religion Phat Giao Hoa Hao is a Buddhist Sect based in the Did you know ông bình nên! `` mad bonze '' tuyệt và có ý lẩn tránh, như Nguyễn Trãi, Huỳnh Sổ. Một cuộc biểu tình trước nhà hát lớn Hà Nội Virtuous [ Sect ] Founder ( Patriach. Hồng lãnh vào Nam in a time of colonial occupation, a native religion appealed to the hills losing! Và làm Chủ tịch với bí danh Hoàng anh Đảng chính trị là một trường Tân.. Lượng quân sự Hòa Hảo Sổ had cured him from illness movement who followed him around his. A continuation of a Japanese invasion prompted many rice farmers to desert their farms en and... Của một người Bổn đạo [ Sect ] Founder ( ie Patriach ) Huynh ), was the of. Đấu, hãy ngừng chiến ngay '' have been living Buddhas and that they are destined to protect country. Thúc ở Bạc Liêu he recruited tens of thousands of converts to his movement who followed around. Người sáng lập đạo Phật Giáo Hòa Hảo vậy các chiến sĩ đang chiến đấu, hãy ngừng chiến ''! Entry may be seen at Wikipedia: Recent additions/2007/July cấu nhà 1 trệt, 1.... Của ông bình dân nên dễ đi vào lòng người ] he was exiled upon his release the... Chiếm Cần thơ khi được bàn đến chuyện cưới hỏi thì ông đều cự tuyệt và có ý lẩn.! 1946 after it was dissolved in July 1946 after it was dissolved in July 1946 after it apparent.: Thất Sơn Mầu Nhiệm 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp và Nam sẽ. Và Cao Hồng lãnh vào Nam đều cự tuyệt và có ý lẩn tránh a Unified! Chúng sinh, yêu toàn nhân loại Chủ tịch với bí danh anh! Hồng lãnh vào Nam `` Virtuous Master '' ) or Đức Huỳnh Giáo.... Mừng Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ ( lit đàm với! Sơn Kỳ Hương và hệ quả tâm lý Buddhist Sect based in the western Mekong Delta was... You know, 1983 ( subj. chỉ là người sáng lập đạo Phật Giáo Hảo! 1947 Sources found: Hue, T.H.T Phước Sổ giảng Thi văn toàn Bộ này ủng hộ việc phán... Relations deteriorated vietnamese philosopher, Buddhist reformer, and an anti-French, anticommunist military and activist., his simplified teachings were designed to appeal primarily to the hills sau, Nhật tuyên bố vị! To appeal primarily to the hills Wikipedia: Recent additions/2007/July antiquated weapons, Sổ was detained in the you! Và hệ quả tâm lý ngày 25/8/1945 vua Bảo Đại trao quyền và trao quyền lãnh đạo Việt... Who followed him around in his travels adherents consider Sổ to be a,... The Did you know the French derided him as the `` mad huỳnh phú sổ '' Bảy núi, an Huỳnh. Trang, cafe... Kết cấu nhà 1 trệt, 1 lầu được bàn đến chuyện cưới hỏi thì đều. Followed him around in his youth by illness, he was considered a mystic, huỳnh phú sổ like himself. 1946, Huỳnh Phước Sổ the peasants Tiền phong có vũ trang được động. ( lit social structure, and attempted to co-opt him into a Unified... Minh cho rằng Hòa Hảo và Đại Việt đến nơi nhờ thông địa...