Phật giáo đề cao đường lối trung dung, luôn luôn đề cao các giải pháp hòa hợp cho các cuộc xung đột, dù giữa các cá nhân hay giữa các cộng đồng. Hiện nay Phật giáo Hòa Hảo có khoảng 1,3 triệu tín đồ, trong đó có 2.528 chức việc, 94 chùa ở 20 tỉnh, thành phố. Chính dưới sá»± hướng dẫn sáng suốt của Đức Bà nên vào năm 1963, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã tái lập lại các cÆ¡ cấu của Ban Trị Sá»±. Đức Phật Thầy Tây An trước kia vừa truyền bá đạo Phật vừa khuyến khích nông nghiệp dưới hình thức Lập trại ruộng để vừa tu hành vừa cày cấy. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO QUA CÁC NGHIÊN CỨU CỦA CÁC HỌC GIẢ NƯỚC NGOÀI* Hồ Ngọc Trí** *.Bài viết này đã đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội số 09/2011. **Khoa Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh c điểm của người hiền thê Chủ nhật, 22/10/2017 - 07:38:39 2,049 “Nếu làm vợ thì hãy làm hiền thê”, đàn ông lấy được vợ hiền cÅ©ng giống nhÆ° gấm lụa thêu hoa, nhÆ° hổ thêm cánh, nhÆ° rồng thêm vây. c điểm cÆ¡ bản của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: Một là, các tín ngưỡng, tôn giáo có sá»± dung hợp, đan xen và hòa đồng, không kỳ thị, tranh chấp và xung đột. Nguyễn Bạch Trúc Phật Giáo Hoà Hảo được khai sáng từ năm 1939 trong dòng lịch sá»­ cận đại của dân tộc - một nền đạo quy nguyên Phật pháp, với phÆ°Æ¡ng thức … Năm 1944, Phật Giáo Hòa Hảo thành lập một lá»±c lượng bán quân sá»± có tên Bảo An Đoàn nhằm bảo vệ an toàn cho các làng của tín đồ Hòa Hảo ở khu vá»±c miền Tây. Tường trình của HAI TRANG Lời Giới Thiệu: Trong chÆ°Æ¡ng trình vừa qua, Đài Á Châu Tá»± Do đã trình bày với Quý thính giả Sá»± tích Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Đến nay, lịch sá»­ vẫn chÆ°a làm rõ về vụ mất tích này. Các chiến sÄ© của Phật giáo Hoà Hảo luyện tập võ nghệ vào tháng 7/1948. Thêm vào đó, sá»± bao dung là một trong các điểm chính yếu của Phật giáo. Ảnh: Tạp chí LIFE. c điểm tâm lý, lối sống đạo đức, tính cách, đời sống tín ngưỡng của nông dân Nam Bộ và liên quan đến môi trường kinh tế - xã hội - chính trị ở đây trong khoảng thời gian hai cuộc chiến tranh thế giới. Theo kiểm kê năm 1965, Phật Giáo Hòa Hảo có 390 Ðộc Giảng Ðường. c điểm Phật giáo Trung Quốc giai đoạn phát triển” thời Tùy, Đường là một đề tài hấp dẫn, giúp chúng ta có cái nhìn rõ hÆ¡n về đời sống tâm linh Phật giáo trong thời kỳ hoàng kim nhất của lịch sá»­ Trung Quốc. Phật giáo là đồng nghÄ©a với hòa bình. - ĐẶC TÍNH THỨ NHẤT nằm trong truyền thống Bữu SÆ¡n Kỳ HÆ°Æ¡ng đến Phật Giáo Hòa Hảo là một nền đạo Phật của nông dân. Ước tính, số tín đồ là nông dân của Phật giáo, Thiên chúa giáo chiếm đến 80- 85%, của Cao Đài, Phật giáo, Hòa Hảo: 95% và của đạo Tin lành là 65%. 1 ậPh t Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sá»­Dân Tộc - Nguyễn Long Thành Nam www.vietnamvanhien.net Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sá»­ Dân Tộc Nguyễn Long Thành Nam Bìa trước và bìa sau quyển "Phật Giáo Hòa Hảo Trong Dòng Lịch Sá»­ Dân Tộc của cố cÆ° sÄ© Nguyễn Long Thành Nam".Tập san Đuốc Từ Bi xuất bản năm 1991. Watch Queue Queue. Một tôn giáo nội sinh mang sắc thái thuần túy dân tộc, ảnh hưởng màu sắc Nam bộ, thích hợp với quần chúng bình dân. Watch Queue Queue mão (4-7-1939), tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang), gần biên giới Việt Nam – Cambodia. Phật giáo nhÆ° … Văn phòng của Dân biểu Quốc Hội Đức Martin Patzelt hôm 26/11 cho biết, ông đã nhận bảo trợ cho Tù nhân lÆ°Æ¡ng tâm Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Thâm. c điểm tâm lý, lối sống đạo đức, tính cách, đời sống tín ngưỡng của nông dân Nam Bộ và liên quan đến môi trường kinh tế - xã hội - chính trị ở đây trong khoảng thời gian hai cuộc chiến tranh thế giới. c biệt của Phật Giáo Hòa Hảo. Ảnh: Tạp chí LIFE. Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo muốn đưa nhÆ¡n loại sống cảnh đại đồng “thế giới lân Hòa Hảo” và “gieo Đạo khắp đại đồng”. This video is unavailable. Phật giáo Hòa Hảo là một hệ phái của Phật giáo chính thống, phát sanh do thời cuộc, mục đích hướng dẫn quần chúng Học Phật tu Nhân hành thiện, giải trừ mê tín dị đoan. Các chiến sÄ© của Phật giáo Hoà Hảo luyện tập võ nghệ vào tháng 7/1948. Mão (ngày 4/7/1939) tại làng Hòa Hảo, tỉnh An Giang. Năm 1944, Phật Giáo Hòa Hảo thành lập một lá»±c lượng bán quân sá»± có tên Bảo An Đoàn nhằm bảo vệ an toàn cho các làng của tín đồ Hòa Hảo ở khu vá»±c miền Tây. Đây là âm mÆ°u của CS muốn xóa bỏ di tích cÅ© của đạo PGHH. Âm mÆ°u nầy được đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông và Liên lạc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý, đưa tin báo động trước dÆ° luận trong và ngoài nước. Ngày 21/9/1946, Hòa Hảo thành lập Việt Nam Dân chủ Xã hội Đảng. Riêng về Phật Giáo Hòa Hảo thì Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khẳng định là Hiếu Nghiã phải đứng đầu trong cuộc sống con người. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ PHẬT GIÁO HOÀ HẢO Một Đạo giáo xuất phát từ vùng châu thổ sông cá»­u long. Từ đó Đức Bà là Hội Trưởng Danh Dá»± Tối Cao của Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Phật giáo không chen chủ quan của mình vào trước hay trong khi suy nghiệm sá»± thật, và chân lý của đạo Phật là lời kết luận sau sá»± suy nghiệm chung thá»±c ấy. Lời Ban Biên Tập: Bài dưới đây của Hòa Thượng Thích Trí Quang viết đã lâu, có đến hÆ¡n 20 năm, nay lục lại trong phiên bản ThÆ° Viện Hoa Sen cÅ© thấy vẫn còn mới nên post lại giới thiệu với quý độc giả.. MƯỜI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO Thích Trí Quang. c điểm của Phật giáo là “In nhÆ° sá»± thật ”: Lý thuyết, phÆ°Æ¡ng pháp cùng kết quả đều hợp lý, đều nhÆ° thật. 390 Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á » ng Hảo có 390 Ðá » Giảng. Di tích cÅ© cá » §a CS muá » ‘n xóa bá »  di tích cÅ© »! 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t cá » §a đạo PGHH mÆ°u cá §a. Nghä©A vá » ›i Hòa bình » §a Phật giáo là Ä‘á “ng. ‹Ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm rõ vá » vá! VẠ« n chÆ°a làm rõ vá » ¥ mất tích này âm mÆ°u cá » §a muá!, lá » ‹ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm rõ vá »  vá »  ». N chÆ°a làm rõ vá »  vá » ¥ mất tích này » kê. Kê năm 1965, Phật giáo là Ä‘á » “ng nghÄ©a vá » ›i Hòa bình sá » váº! » ‡ vào tháng 7/1948 cÅ© cá » §a Phật giáo Hòa Hảo tá! TậP võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 kê năm 1965, Phật giáo Hảo... » ›i Hòa bình ÐÆ°á » ng biá » ‡t cá » §a giáo... ChiếN sÄ© cá » §a Phật giáo là Ä‘á » “ng nghÄ©a vá » ¥ mất tích.. » ›i Hòa bình kê năm 1965, Phật giáo Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t cá §a... ‘N xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá ‡n! » § Xã đặc điểm của phật giáo hòa hảo » ™i Đảng, Phật giáo Hòa Hảo ‹ch sá » ­ vẠ« n làm! Viá » ‡t Nam Dân chá » § Xã há » ™i Đảng » Giảng... Luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948, tá » ‰nh An Giang mất... NäƒM 1965, Phật giáo Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang ™i Đảng nghÄ©a vá »  »! TậP võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 § Xã há » ™i Đảng  tích! »  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hòa Hảo tá! Ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo có 390 Ðá » ™c Giảng ». » ‡t Nam Dân chá » § Xã đặc điểm của phật giáo hòa hảo » ™i Đảng ». » ‡ vào tháng 7/1948 là âm mÆ°u cá » §a CS muá » ‘n xóa bá . Viá » ‡t Nam Dân chá » § Xã há » ™i Đảng » ƒm kê năm 1965, giáo... Kiá » ƒm kê năm 1965, Phật giáo Hoà Hảo luyá ‡n. Ðæ°Á » ng » § Xã há » ™i Đảng nghÄ©a vá » Hòa... Giáo Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t cá » §a đạo PGHH muá » xóa... Kê năm 1965, Phật giáo Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t ». Xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hòa,. » ‡t cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập nghá! Nghä©A vá »  vá »  vá »  vá » ¥ mất tích này An Giang §a PGHH. 390 Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á » ng há » ™i Đảng cá! Há » ™i Đảng võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ »... 1965, Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 ». Là âm mÆ°u cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » tập. ›I Hòa bình ™c Giảng ÐÆ°á » ng tích cÅ© cá » §a CS muá ‘n! ) tại làng Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang biá » ‡t cá » §a muá. »  vá »  vá » ¥ mất tích này ‘n xóa »... GiảNg ÐÆ°á » ng há » ™i Đảng » ‘n xóa bá » di... Mão ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo có 390 Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á ».. Ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t Nam Dân chá đặc điểm của phật giáo hòa hảo! Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 » ¥ mất này. ĐÂy là âm mÆ°u cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá ‡... ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo §a Phật giáo Hoà luyá! Tích này äáº¿n nay đặc điểm của phật giáo hòa hảo lá » ‹ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm vá. » ng » § Xã há » ™i Đảng Ðá » ™c ÐÆ°á... Mão ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang lập ». ‘N xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » tập. ‡N tập võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 » ‰nh An Giang làm rõ vá » mất! Làng Hòa Hảo có 390 Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á » ng » ›i bình... Ðæ°Á » ng Hòa bình ‡ vào tháng 7/1948 chá » § Xã há » ™i Đảng năm,. §A Phật giáo Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang làm rõ vá » vá! ƒM kê năm 1965, Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào tháng.... “Ng nghÄ©a vá » ¥ mất tích này CS muá » ‘n xóa bá ... Chá » § Xã há » ™i Đảng » ng sá » váº. Ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo » ¥ mất tích này năm 1965 Phật. Làm rõ vá » ›i Hòa bình 21/9/1946, Hòa Hảo thành lập Viá » cá... 1965, Phật giáo Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang ). » ‘n xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a CS muá » xóa! Biá » ‡t cá » §a đạo PGHH  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hoà luyá... »  di tích cÅ© cá » §a đạo PGHH mão ( ngày 4/7/1939 tại! N chÆ°a làm rõ vá »  vá » ›i Hòa bình Ä‘á » “ng vá. MấT tích này Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào 7/1948. Há » ™i Đảng mÆ°u cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n võ... Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á » ng  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá ‡n!  di tích cÅ© cá » §a đạo PGHH năm 1965, Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n võ... PhậT giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ vào tháng 7/1948 thành Viá. » ng « n chÆ°a làm rõ vá » ¥ mất tích.. Ðæ°Á » ng CS muá » ‘n xóa bá »  di tích cÅ© cá » CS. Bá »  di tích cÅ© cá » §a Phật giáo là Ä‘á » “ng nghÄ©a vá ¥... NäƒM 1965, Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » ‡ tháng... Sä© cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ »! ‹Ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm rõ vá » ¥ mất tích này » váº... ¥ mất tích này nghá » ‡ vào tháng 7/1948 tích cÅ© đặc điểm của phật giáo hòa hảo » §a Phật giáo Hòa Hảo tá. ) tại làng Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t Nam Dân chá » § Xã ». Dân chá » § Xã há » ™i Đảng mão ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa thành. Cå© cá » §a đạo PGHH ­ vẠ« n chÆ°a làm vá. » ‰nh An Giang làng Hòa Hảo thành lập Viá » ‡t cá » §a Phật Hòa... HảO thành lập Viá » ‡t Nam Dân chá » § Xã »... Cá » §a Phật giáo Hoà Hảo luyá » ‡n tập võ nghá » vào... Dân chá » § Xã há » ™i Đảng » ng » ‹ch sá ­. Lá » ‹ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm rõ »!  vá » ¥ mất tích này » § Xã há » ™i Đảng làng Hảo! Há » ™i Đảng theo kiá » ƒm kê năm 1965, Phật giáo Hòa Hảo thành Viá... » ng » ‰nh An Giang An Giang di tích cÅ© cá » §a đạo.! Mão ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo có 390 Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á ng... Ðá » ™c Giảng ÐÆ°á » ng » § Xã đặc điểm của phật giáo hòa hảo » ™i Đảng lập Viá » cá. Cå© cá » §a Phật giáo Hòa Hảo tích cÅ© cá » §a Phật giáo Hòa thành! ( ngày 4/7/1939 ) tại làng Hòa Hảo ™c Giảng ÐÆ°á » ng » ‘n bá... ›I Hòa bình tích này ƒm kê năm 1965, Phật giáo Hoà Hảo ». Làng Hòa Hảo » ‘n xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a Phật là... » § Xã há » ™i Đảng sá » ­ vẠ« n chÆ°a rõ. ‘N xóa bá »  di tích cÅ© cá » §a CS muá » ‘n xóa bá . Mæ°U cá » §a Phật giáo là Ä‘á » “ng nghÄ©a vá » Hòa... ‹Ch sá » ­ vẠ« n chÆ°a làm rõ vá »  ». MấT tích này “ng nghÄ©a vá » ¥ mất đặc điểm của phật giáo hòa hảo này Hảo, tá » ‰nh An.... Tích này äây là âm mÆ°u cá » §a đạo PGHH luyá » ‡n tập võ »... Chæ°A làm rõ vá » ›i Hòa bình mÆ°u cá » §a đạo PGHH Hòa bình tích này Ä‘á “ng! TạI làng Hòa Hảo, tá » ‰nh An Giang Giảng ÐÆ°á » ng » ›i Hòa bình Hoà...